İdari Yapı

Akademik Personel İşleri Şube Müdürlüğü

İdari Personel İşleri Şube Müdürlüğü

Görevlendirmeler ve İzinler Şube Müdürlüğü

Organizasyon Metod ve Eğitim Şube Müdürlüğü

Maaş ve Tahakkuk İşleri Şube Müdürlüğü

Sicil Şefliği