Vizyon & Misyon


MİSYONUMUZ   İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bilim, teknoloji ve sanatta, uzmanlığı ile uluslararası, lider bir üniversite olmasında; Başkanlığımız tarafından verdiğimiz hizmetlerde yasal düzenlemeler çerçevesinde, Üniversitemizde görev yapan insan kaynakları en verimli şekilde değerlendirilerek, gizlilik ilkesi gözetilerek, çalışanlarımızın özlük, tahakkuk, görevlendirme vb. işlemlerini hızlı ve doğru olarak yerine getirilmektedir.VİZYONUMUZ   İstanbul Teknik Üniversitesi’nin varlık nedeni bilim, teknoloji ve sanatta bilginin sınırlarını genişletmek ve uygulamaları ile sürdürülebilir toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek olup, bunların gerçekleştirilmesinde Başkanlığımızca üzerimize düşen görevlerin yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet ve özenin gösterilerek, dinamik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, etik kurallar ışığında yeniliklere ve değişime açık, verimli insan gücüne sahip olmak hedefimizdir.