imkanlar
22
Ara 2023
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Kesinleşen Yazılı Sınav Sonuçları ile Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Aday Listeleri

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri gereğince Mersin Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafınca 12.11.2023 tarihinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Sonuçlarına yapılan itirazlar sonucunda kesinleşen yazılı sınav sonuçları ile Sözlü Sınava Girmeye hak kazanan personele ilişkin listeler aşağıda yer almaktadır.

Sözlü sınav tarihi ve saati ayrıca duyurulacaktır.

Şube Müdürü

Şef

Memur

Unvan Değişikliği