imkanlar
18
Ara 2023
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Kesinleşen Yazılı Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtirazlar Hk.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca, Üniversitemiz idari personeline yönelik 12.11.2023 tarihinde Mersin Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezince yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav sonuçlarına yapılan itiraz değerlendirmeleri bahsi geçen Üniversite tarafından yapılmış olup Üniversitemiz kayıtlarına 14.12.2023 tarihinde alınmıştır. İtiraz sonuçları, Yönetimimizin ve Sınav Kurulu üyelerinin Üniversitemiz dışında görevli olmaları sebebiyle incelenemediğinden, Sınav Uygulama Kılavuzunun “Sınav Kurulu sınav takviminde gerekli gördüğü hallerde değişiklik yapmaya yetkilidir.” hükmü uyarınca kesinleşen yazılı sınav sonuçlarının 22.12.2023 tarihinde ilanı uygun görülmüştür.