imkanlar
30
Oca 2023
Sözleşmeli (4/B) Personelin Memur Kadrolarına Atanmasına İlişkin Duyuru

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde görev yapan personelimizin 26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kadroya geçirilmelerine ilişkin başvuru ve atama sürecine dair açıklamalar aşağıdaki gibidir.

Başvuru Tarihi

26.01.2023-24.02.2023

 

Başvuru Şartları

28/11/2022 tarihi itibariyle (bu tarih ve öncesi) Üniversitemiz sözleşmeli personel (657/4-B) statüsünde görev yapıyor olmak.

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

*24.02.2023 Cuma mesai bitimine kadar dilekçesini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne teslim etmeyenler haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Atanma Talep Dilekçesi
  2. T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
  3. İkametgah Belgesi (E-devletten alınacaktır)
  4. Sağlık Durumu Beyan Formu
  5. Sözleşmeli statüdeki mezuniyet belgesi ve varsa üst öğrenimlere ilişkin mezuniyet belgesi,
  6. Adli Sicil Belgesi (E-devletten alınacaktır)
  7. Askerliğini yapanlar için Terhis Belgesi (başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren), tecilli durumda olanlardan Askerlik Durum Belgesi (E-devletten alınacaktır)
  8. Hazırlık sınıfı okuduğu dair öğrenim belgesi,
  9. Barkodlu SGK Dökümü (E-devletten alınacaktır)                              
  10. Mal Bildirim Formu (2 sayfadan oluşmaktadır)

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

a) Askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlar hakkında; bu süreler göreve döndükleri tarihten itibaren başlayacaktır.

b) Kadroya atanma talebinde bulunan personelin atama işlemleri 26 Ocak 2023-24 Mart 2023 tarihleri arasında tamamlanacak olup atama onayları birimlerine gönderilecektir.

c) Sözleşmeli statüde göreve başlarken hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9 ncu maddesi kapsamında arşiv araştırması yapılmayan personel hakkında öncelikle arşiv araştırması yapılacaktır.

NOT : Atanma Hakkından Feragat Etmek İsteyenler İçin Dilekçe