imkanlar
06
Tem 2022
08.06.2022 Tarihli Sözleşmeli Personel Alımı İlan Sonuçları Hk.

BU DUYURU TEBLİĞ MAHİYETİNDE OLUP ADAYLARA AYRICA POSTA VB. İLETİŞİM KANALLARIYLA AYRICA BİR TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

08.06.2022-22.06.2022 tarihleri arasında sözleşmeli personel ilanımıza başvuran adayların belgeleri ilan şartlarına göre incelenmiş olup, 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle elde edilen sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

Sözleşmeli pozisyonlara ASİL olarak yerleşmeye hak kazanan adayların belgeleri 22 Temmuz 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar istenilen belgeleri tamamlayarak İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 3. Kat Oda: 319 Maslak/İstanbul adresine şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Eksik evrak ile müracaat edenler veya bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybederler.

Belgelerin tesliminden sonra ilan şartları yönünden adayların durumları incelenerek atanmaya engel hali bulunmayan adayların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu uyarınca arşiv araştırmaları yapılacak olup, göreve başlatılmak üzere adaylar ayrıca bilgilendirilecektir. Sağlık Kurulu Raporu alma süresi uzun olabilecek adayların, arşiv araştırmasının başlatabilmesi için diğer belgeleri hazırlayarak belirtilen süre içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenler ile sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.

Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak ve Üniversitemiz web sayfamızdan duyurulacaktır. Duyuru yapıldıktan sonra evrak tesliminin 5 iş günü içerisinde yapılması gerekmektedir.

Dilekçe

Sözleşmeli Büro Personeli (Büro-1)
Sözleşmeli Büro Personeli (Büro-2)
Büro Personeli Adayları İçin Yapılacak İşlemler

Sözleşmeli Personel Koruma Güvenlik Görevlisi (KGG-1)
Sözleşmeli Personel Koruma Güvenlik Görevlisi (KGG-2)
Koruma Güvenlik KGG-1 ve KGG-2 Adayları İçin Yapılacak İşlemler

Sözleşmeli Personel Teknisyen (Tek-1)
Sözleşmeli Personel Teknisyen (Tek-2)
Sözleşmeli Personel Tekniker (TKR-1)
Teknisyen ve Tekniker Adayları İçin Yapılacak İşlemler

Sözleşmeli Personel Sağlık Teknikeri (ST)
Sağlık Teknikeri Adayları İçin Yapılacak İşlemler

Sözleşmeli Personel Spor Uzmanı Antrenör - Cankurtaran (SU-1)
Sözleşmeli Personel Spor Uzmanı - Cankurtaran (SU-2)
Spor Uzmanı Adayları İçin Yapılacak İşlemler

Sözleşmeli Destek Personeli (DP-1)
Destek Personeli-1 DP-1 Adayları İçin Yapılacak İşlemler

Sözleşmeli Destek Personeli (DP-2)
Sözleşmeli Destek Personeli (DP-3)
Destek Personeli 2-3 DP-2 ve DP-3 adayları için yapılacak işlemler

Sözleşmeli Personel Destek Personeli-4 DP-4

Sözleşmeli Destek Personeli (DP-5)
Destek Personeli-5 Şoför DP-5 Adayları İçin Yapılacak İşlemler

Sözleşmeli Destek Personeli (DP-6)
Destek Personeli-6 DP-6 Adayları İçin Yapılacak İşlemler

Sözleşmeli Destek Personeli (DP-7)
Destek Personeli-7 DP-7 Adayları İçin Yapılacak İşlemler

İletişim Numarası : 0212 285 39 66