Workflow Processes

Administrative Personnel Affairs Branch Office Work Flow Processes
SEK 08.01.01 Başvuru Değerlendirme ve Atama Süreci
SEK 08.01.02 İşçi Alım İşlemleri Süreci
SEK 08.01.03 Kadro Belirleme ve Ilan Süreci
SEK 08.01.04 Terfi Süreci
SEK 08.01.05 İntibak Süreci
SEK 08.01.06 İptal-İhdas İşlemleri Süreci
SEK 08.01.07 Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlar Süreci
SEK 08.01.08 Disiplin Cezaları Süreci
SEK 08.01.09 Aylıksız İzin Süreci
SEK 08.01.10 Askerlik Sevk Tehir ve Ayrılma Islemleri Süreci
SEK 08.01.11 Nakil ile Ayrılma Süreci
SEK 08.01.12 İstifa ile Ayrılma Süreci
SEK 08.01.13 İdari Kadro Doluluk Bildirimi Süreci

Academic Personnel Affairs Branch Directorate Workflow Processes
SEK 08.01.14 35. Maddeye göre Araştırma Görevlisi Ataması Süreci
SEK 08.01.15 Başvuru Değerlendirme ve Atama İşlemleri
SEK 08.01.16 Görev Süresi Uzatma Süreci
SEK 08.01.17 Sözleşmeli Akademik Personel Alımı Süreci
SEK 08.01.18 Kadro belirleme ve İlan İşlemleri Süreci
SEK 08.01.19 Terfi İşlemleri
SEK 08.01.20 İntibak Sureci
SEK 08.01.21 İptal-İhdas İşlemleri Süreci
SEK 08.01.22 Disiplin Cezaları İşlemleri Süreci
SEK 08.01.23 Akademik Personelin Aylıksız İzin İşlemleri Süreci
SEK 08.01.24 Askerlik Sevk Tehir İşlemleri Süreci
SEK 08.01.25 Görevden Ayrılma İşlemleri
SEK 08.01.26 Akademik Kadro Doluluk Bildirimi Sureci

Salary and Accrual Affairs Branch Office Processes
SEK 08.01.27 Aylık Maas ve Tahakkuk İşlemleri Süreci
SEK 08.01.28 Maas ve Tahakkuk 4-B Maaş İşlemleri Süreci
SEK 08.01.29 Makam, Emeklilik, Temsil Tazminatı Tahakkuk Süreci
SEK 08.01.30 Rapor Kesintileri Süreci
SEK 08.01.31 İşçi Olaraka Görev Yapan Personelimizin Mesai İşlemleri Süreci
SEK 08.01.32 Anaokulu Personelinin Ekders İşlemleri Süreci
SEK 08.01.33 Personelin Sendika İşlemleri Süreci
SEK 08.01.34 Arazi Tazminatı Ödeme İşlemi Süreci
SEK 08.01.35 Personelin Giyim Yardımı Ödeneği İşlemi Süreci
SEK 08.01.36 Askerlik Borçlanma İşlemi Süreci
SEK 08.01.37 Maaştan Yapılan Çeşitli Kesintiler ve Yazışmalar Süreci
SEK 08.01.54 Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi Süreci
SEK 08.01.55 SGK Bildirimleri Süreci

Assignments and Permissions Branch Office Work Flow Processes
SEK 08.01.38 Görevlendirme Süreci

SEK 08.01.39 İzin İşlemleri Süreci


Organization Method and Training Branch Directorate Work Flow Processes
SEK 08 01 40 Danışmanlık ve Ders Görevlendirme Süreci
SEK 08.01.41 Pasaport İşlemleri ve Yazışmaları Süreci
SEK 08.01.42 Hizmet İçi Eğitim Süreci
SEK 08.01.43 Doçentlik Sözlü Sınav İşlemleri

Registry Office Workflow Processes
SEK 08.01.44 Açıktan Atama İşlemleri Süreci
SEK 08.01.45 Nakil Gitme İşlemleri Süreci
SEK 08.01.46 İstek Üzerine Emeklilik İşlemleri Süreci
SEK 08.01.47 Malülen Emeklilik İşlemleri Süreci
SEK 08.01.48 Yaş Haddinden Emeklilik İşlemleri Süreci
SEK 08.01.49 Vefat Halinde Yapılan İşlemler Süreci
SEK 08.01.50 Ayrılan Personel İle İlgi Yapılan İşlemler Süreci
SEK 08.01.51 Kurum Personelimizin Evrakının Arşivlenme Süreci

Portable Registration Process
SEK 08.01.52 Taşınır Kayıt İşlemleri Süreci

Document Registration Process
SEK 08.01.53 Evrak Kayıt İşlemleri Süreci