Birim Yapısı

Sevgi AYDOĞDU Bilgisayar İşletmeni iskenderse@itu.edu.tr 0212 285 33 43
Eda YILMAZ Bilgisayar İşletmeni eyilmaz@itu.edu.tr 0212 285 33 43