Sicil Şefliği

1- Açıktan ve naklen atanan akademik ve idari personellerin dosyalama işlemlerini yürütmek
2- Akademik ve idari personellerin sicil dosyalarına özlük haklarının işlenmesini yürütmek
3- Üniversitemiz Akademik ve idari personellerin emeklilik işlemlerini yürütmek
4- Üniversitemizden ayrılan Akademik ve idari personellerin işlemlerinin sonlandırılması
5- Personel arşivinde dosyalama ile ilgili işlemleri yürütmek
6- İdari personellerin gizli sicil raporları ile ilgili işlemlerini yürütmek
7- Üniversitemizden ayrılan personellere hizmet belgesi düzenlenmesi