Organizasyon Metod ve Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü

EĞİTİM - Ünversite personelinin hizmet öncesi ve hizmet sonrası eğitim programlarını düzenlemek, uygulamak ve tamalamak. 
1. Aday Memurların Eğitimi
2. İhtisas Eğitimi
3. Görevde Yükselme veya Unvan Değişikliği Sınavı

DERS GÖREVLENDİRMELERİ
1. 2547 Sayılı Kanunun 31.Maddesi uyarınca; emekli, serbest ve bir başka kurumda çalışanların İTÜ'de verilen dersler için görevlendirmeleri.
2. 2547 Sayılı Kanunun 40.Maddesi (a) fıkrası uyarınca; İTÜ'de ve diğer üniversitelerde verilen dersler için görevlendirmeler.
3. 2547 Sayılı Kanunun 40.Maddesi (c) fıkrası uyarınca; İTÜ'de ve TSK ve Emn.Teşk.Okullarında verilen dersler için görevlendirmeler.
4. 657 Sayılı Kanunun 89.Maddesi uyarınca; İTÜ'de ve İTÜ dışında verilen dersler için görevlendirmeler.
5. 2547 Sayılı Kanunun 40.Maddesi (b) fıkrası uyarınca; İTÜ'de veya Diğer Ünivrsitelerde en az bir eğitim-öğretim yılı için görevlendirmeler.
6. 2547 Sayılı Kanunun 41.Maddesi uyarınca yapılan görevlendirmeler; Yükseköğretim Kurulunca bu Kanun kapsamındaki Devlet Yükseköğretim Kurumlarının, çeşitli bilim ve sanat dallarındaki öğretim üyesi ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlarının hangi Yükseköğretim Kurumlarından karşılanacağı, öğretim üyesi mevcutları dikkate alınarak tespit edilir. Bu şekilde yapılan görevlendirmeler en az bir eğitim-öğretim yılı için yapılır.
   
DİĞER GÖREVLENDİRMELER VE İŞLEMLER
1. 2547 Sayılı Kanunun 37.Maddesi uyarınca; İTÜ öğretim üyelerinin Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce, Üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği yerde, Üniversiteler ve bağlı birimlerden istenecek, bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler için yapılan görevlendirmeler.
2. 2547 Sayılı Kanunun 38.Maddesi uyarınca; İTÜ öğretim üyelerinin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bilimsel Destek vermek üzere 1 yıl süre ile yapılan görevlendirmeler.
3. 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun uyarınca yapılan Danışmanlık görevlendirilmeleri.
4. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca yapılan Danışmanlık görevlendirmeleri.
5. İTÜ'ye davet edilen Misafir Öğretim Üyelerinin görevlendirmeleri.
6. Pasaport İşlemleri (Hususi ve Hizmet Pasaportu).
    Emekli olduktan sonra hususi pasaport işlemi yaptırmış iseniz ve pasaportunuzda EMEKLİ yazıyor ise; mevcut pasaportunuz müracaatınız için yeterlidir.
7- Doçentlik işlemleri.