Maaş ve Tahakkuk İşleri Şube Müdürlüğü

1- Akademik ve İdari personel maaşları
2- 4/B Sözleşmeli personel maaşları
3- Maaş farkları
4- 1-14 günlük maaş farkları
5- Rapor kesintileri
6- İcra kesintisi ve takip işleri
7- Kadrolu işçisözleşme farkları
8- Geçiciişçisözleşme farkları
9- EK ders ücret tahakkuku
10- SSK giriş ve prim bildirge işlemleri
11- Askerlik borçlanmakesinti ve yazışmaları
12- Tasarruf teşvik kesinti işlemleri
13- Asgari geçim indirimi ile ilgili işlemler
14- Yuva öğretmenleri ekders tahakkuku
15-

Arazi tazminatları tahakkuku

16- Yurt mesaileri tahakkuku
17- Şahıs emekli kesenekleri, icmal işlemleri
18- Fazla mesai tahakkuk işlemleri
19- Sendika aidatkesinti ve yazışmaları