Görevlendirmeler Şefliği

 1- Yurt dışındaki Araştırma Görevlilerinin yazışmalarını yapmak,
 2- Akademik ve İdari personelin, 2547 Sayılı Kanun 33. ve 39. maddeleri uyarınca yurt içi ve yurt dışı görevlendirme işlemlerini yürütmek,
 3- Misafir Öğretim Üyeleri ile ilgili yazışmaları yapmak, 
 4- Personelin hastalık raporlarının kayıt altına alınması ve kesinti yapılacakların takibini yapmak,  
 5- Akademik ve İdari personelin izin işlemlerini yürütmek,
 6- YUDAB işlemlerini ve yazışmalarını yürütmek.