Personel Daire Başkanlığı

Üniversitemizin özgörü ve özgörevi doğrultusunda gerekli insan kaynakları ihtiyacının belirlenmesi, seçimi, işe yerleştirilmesi, eğitimi, kariyer ve performanslarının yönetimi, motivasyonlarının sağlanması, bireysel ve toplu iş ilişkilerinin yönetilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, işten çıkışların yönetimi gibi konulara ilişkin plan, politika, yöntem ve uygulamalarını sağlamaktayız. Bu kapsamda sosyal ilerlemenin sağlanması; sosyal dışlanma ile mücadele ve ayrımcılığın önlenmesi; sosyal adaletin yaygınlaştırılması konusunda özen göstermekteyiz. Üniversitemizin düzenlediği tüm etkinlik/eğitim programlarında eşitlik ilkelerine önem vermekteyiz. Cinsiyetin, aidiyetin, engellik durumunun, sosyal statüsü ne olursa olsun işe alımlarda bu farklılıklar bir engel oluşturmamaktadır.

In line with the vission and mission of our university, the plan, policy, method related to issues such as determining the necessary human resources needs, selection, job placement, education, career and performance management, motivation, management of individual and collective labor relations, occupational health and safety, and management of dismissals. and its applications. In this context, ensuring social progress; combating social exclusion and preventing discrimination; We pay attention to the dissemination of social justice. We attach importance to the principles of equality in all activities/education programs organized by our university. Regardless of gender, affiliation, disability or social status, these differences do not constitute an obstacle in recruitment.
Duyuruların ve Haberlerin Tümünü Görüntüle