Birim Yapısı

Sevgi AYDOĞDU Bilgisayar İşletmeni iskenderse@itu.edu.tr 0212 285 39 64
Eda YILMAZ Bilgisayar İşletmeni eyilmaz@itu.edu.tr 0212 285 39 64
Emrah DANYILDIZI
Memur
danyildiziemrah@itu.edu.tr

0212 285 39 64