Birim Yapısı

Güler KAYABAŞI Şef kayabasig@itu.edu.tr

0212 285 33 43

Nafiye GÜLDALI Bilgisayar İşletmeni guldalin@itu.edu.tr 0212 285 39 64
Sevgi AYDOĞDU Bilgisayar İşletmeni iskenderse@itu.edu.tr 0212 285 39 64