Görevlendirmeler Şefliği

 1- Yurt dışındaki Araştırma Görevlilerinin yazışmalarını yapmak.
 2- Akademik ve İdari personelin, 2547 Sayılı Kanun 33. ve 39. maddeleri uyarınca yurt içi ve yurt dışı görevlendirme işlemlerini yürütmek 
 3- Askerlik sevki tehir işlemlerini yapmak 
 4- Misafir Öğretim Üyeleri ile ilgili yazışmaları yapmak 
 5- Personelin izin ve raporlarının kayıt altına alınması ve takibinin yapılması 
 6- Ücretsiz izne ayrılacak idari personel için onay hazırlanması ve takibinin yapılması  
 7- Yıllık, mazeret ve aylıksız izin işlemlerini yürütmek.