Akademik Personel İşleri Şube Müdürlüğü

1- Akademik Personel Hizmet Belgelerinin hazırlanması.
2- Akademik kadro listelerinin hazırlanması.
3- YÖK ile yapılan yazışmalar.
4- Akademik personelin yeniden atanma işlemleri.
5- Akademik personelin terfi işlemleri.
6- Akademik personelin hizmet değerlendirmeleri.
7- Öğretim Elemanları Bilgi Derleme Formlarının ÖSYM'de bilgisayar ortamına aktarılması işlemleri.
8- 2547 sayılı Kanunun 34. Maddesi uyarınca Üniversitemizde çalışan sözleşmeli yabancı uyruklu personel işlemleri.
9- 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi Yardımcı Doçent, 25. Maddesi Doçent, 26. Maddesi Profesör, 31.Maddesi Öğretim Görevlisi, 32. Maddesi Okutman, 33. Maddesi Uzman, 50-d Maddesi Araştırma Görevlilerine ait atama işlemleri.
10- Naklen gelen ve giden öğretim elemanlarına ait yazışmalar.
11- 2547 sayılı Kanunun 35. Maddesine göre bir Üniversite adına bir diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim gören Araştırma Görevlilerine ait işlemler.
12- 1416 sayılı Kanuna göre Üniversitemiz adına Yurt dışında eğitim gören Araştırma Görevlilerine ait işlemler.
13- Diğer Üniversitelerden istenen Öğretim Üyeleri listelerinin gönderilmesi ile ilgili işlemler.
14- Kadroların izin ve aktarma işlemleri (YÖK'den).
15- Profesörlük, Doçentlik başvuru ve yayınlarının jüri üyelerine ulaştırılması.
16- Disiplin cezalarının YÖK'e bildirilmesi.
17- Kadro ilan işlemleri.
18- Akademik personelin tüm bilgilerinin ve değişikliklerinin (HİTAP) programına işlenmesi.